AKADEMICKÁ SPOLOČNOSŤ MICHALA BALUĎANSKÉHO
M. Baluďanský Stáže Konferencie Časopis Exkurzie Kontakt


ASMIBA logo
Zameranie spoločnosti:
  • štúdium života a diela Michala Baluďanského s cieľom jeho priblíženia širokej verejnosti,
  • realizácia stáží študentov z Ukrajiny, Ruska, a ďalších štátov, ktoré sa priamo vzťahujú k životu a dielu Michala Baluďanského,
  • organizovanie medzinárodných konferencií pre pedagógov a študentov,
  • vydávanie vedeckého časopisu «SCIENTIFIC LETTERS OF ACADEMIC SOCIETY OF MICHAL BALUDANSKY»,
  • návšteva pamätných miest, spojených s menom Michala Baluďanského.

ASMIBA logo ASMIBA logo ASMIBA logo